Глобальні Проблеми Сучасної Цивілізації Філософія Українські Підручники Та Статті Бібліотека Posibnikicomua

Слід пам’ятати, що всі глобальні проблеми взаємопов’язані й тому можуть бути вирішені тільки в комплексі і тільки спільними зусиллями Світового співтовариства. “наступна стадія історії включатиме в себе не лише технологічні та організаційні перетворення, але й засадничі трансформації людської свідомості та особистості. Однак над його прогнозом про занепад націоналізму і рух світу до глобальної імперії можемо посміятися вже ми.

як називається наука про глобальні проблеми людства

Немає причин, щоб ми не могли реалізувати рішення для усунення війни, вирішення соціально-економічних питань, пов’язаних з економікою та автоматизацією, голодом, бідністю та перенаселенням. Такі організації, як Міжнародне товариство СНІДу, ЮНЕЙДС, Фонд сім’ї Кайзера та PEPFAR, спрямовані на припинення поширення ВІЛ / СНІДу. Ці організації допомагають забезпечити інфікованим людям доступ до лікування та можливість здорового життя. Дівчата-підлітки та молоді жінки в 14 разів частіше заражаються ВІЛ, ніж хлопці.

Тема 5 Глобальні Проблеми Людства

Культура як сфера свобідної самореалізації людини надає можливість вільно розвиватися в інтелектуальному та духовному сенсі, реалізовувати власні ідеї, проекти, творчі задуми. Водночас, механобрчермет культура не є чимось зовнішнім стосовно людини. Можна сказати, що в культурі людина виявляє власну універсальність, долає свою відокремленість від інших людей та від світу.

Наукова Бібліотека

Потрапляючи а ґрунти, кислотні дощі зменшують в них кількість поживних сумішей, пригнічують ріст рослин, а інколи призводять до їх повної загибелі. Найбільш чутливо на випадання кислотних дощів реагують хвойні ліси на великих просторах Західної і Центральної Європи та північного сходу США. Негативно впливають кислотні дощі і на органічний світ водойм. Спочатку зникають планктонні організми, потім гине риба, яка не має корму, а також можлива загибель ракоподібних та молюсків.

Нові ціннісні засади взаємин людини та природи, живого, біосфери постають з позицій біоетики та екологічної етики. Очевидно, що уявленням про моральність не відповідає людина, що руйнує, нищить біосферу, та, відповідно, й самих людей. Саме ці умови стосовно існування культури ХХ ст., на думку дослідника, є порушеними. Людство не навчилося володіти собою, в суспільстві спостерігається перевага матеріальних цінностей над духовними. Спостерігається відмова культури від ідеалу пізнання, падіння моральних норм, криза мистецтва. Відбувається процес «варваризації» – культура «високої приби» заглушається та витісняється низькопробними елементами.

При знищенні лісу рівень ґрунтових вод знижується, що приводить до обміління річок; зникає багато видів рослин і тварин; частково змінюється клімат. Все це необоротно збіднює генетичний фонд живої природи Землі. Вирубка лісів повинна супроводжуватися їх відновленням. Для цього необхідний розвиток розплідників деревних культур з подальшою висадкою саджанців на місце знищених лісів. Є результатом взаємодії людини та її господарської діяльності з навколишньою природою. Спочатку процес в основному обмежувався вилученням тварин (в процесі полювання, рибальства) і рослин (як продуктів харчування, опалення).

Завдяки цим спільним соціальним віруванням сапієнсам вдалося організовувати життя величезної кількості людей, подолавши природні обмеження у вигляді особистого знайомства. Це запустило, на додачу до біологічної, ще й соціальну еволюцію і призвело до такого разючого різноманіття сучасного людства. Радше навпаки, вони давали потенціальний зиск у майбутньому, натомість створювали проблеми вже тоді. На початку Гарарі пунктиром проводить нас від Великого вибуху 13,5 млрд років тому до останнього спільного із мавпами пращура 6 млн років тому. У підсумку сума потенційних кліматичних інвестицій цілком пояснює ентузіазм, з яким вперше за 30 років в Україні почали реформувати екологічну сферу. Аномальні температури, природні катастрофи, поширення голоду та бідності, військові конфлікти за контроль над водними ресурсами, підвищення рівня океану, пандемії нових небезпечних вірусів.

Єдність протилежностей ‑ неможливість окремого існування однієї з протилежностей, поза відношенням з антагоністичною їй протилежністю. Есхатологія – філософсько-релігійні уявлення про долю світу і людини, про конечність існування світу. Означте важливі для розуміння культури аспекти її осмислення. На його думку, трансцендентальний ідеалізм і є філософія культури. І саме тому не витримати конкуренції в глобалізованому світі. Підвищення якості життя людей, безпеки їхнього існування тощо.

Ми Рухаємось До Найбільшої Кризи – До Зникнення Людства Інтерв’ю З Головою Міндовкілля

Одним з сучасних поглядів є виокремлення в історії людства суспільств з ознаками традиційної або техногенної цивілізацій. Традиційні суспільства є історично першими, на відміну від цього техногенна цивілізація виникає значно пізніше. Довгий час історія суспільства являла сукупність традиційних цивілізацій, що взаємодіяли. Давні Єгипет, Індія, Китай, Східні держави доби середньовіччя є яскравими прикладами традиційних суспільств.

Якщо чогось ми сьогодні не знаємо, то завтра знатимемо неодмінно. Людина у такій моделі лише спостерігач, вона не здатна впливати на об’єктивний процес розвитку подій. Вона може тільки пізнати їх і діяти відповідно з цими знаннями. Бідність – це відсутність доходу, необхідного для задоволення основних повсякденних потреб та / або проживання нижче рівня життя конкретної країни. Життя в бідності може призвести до недоїдання, погіршення здоров’я, зменшення можливостей для навчання та збільшення захворюваності. За оцінками, є 783 мільйони людей, які живуть у злиднях.